Att vara klimatsmart är inte helt lätt

Min insändare i Huvfudstadsbladet i förra veckan har fått mycket respons. Till min stora glädje – och förvåning måste jag tillägga – enbart positiv sådan :-)

Insändaren var ett ställningstagande till Li Anderssons kolumn i HBL. Jag kände att jag var tvungen att reagera på den, eftersom jag upplevde hennes resonemang som lite haltande. Vilket inte är så konstigt, då det verkligen inte är helt lätt att få fullständig information om hur man lever så klimatsmart som möjligt!

Själv är jag ofta tvungen att tänka till både en och två gånger gällande mina val i vardagen.

Li Andersson hade nog inte tänkt på att de stora passagerarfärjorna som trafikerar Finska viken och Östersjön ger upphov till signifikanta utsläpp, då man beaktar deras totala miljöpåverkan. Vesa-Matti Lahti, expert på Sitra, har jämfört koldioxidutsläppen för olika transportmedel för rutten Helsingfors-Stockholm. Enligt hans efterforskningar så är det miljövänligare att avlägga rutten med propellerplan än med passagerarfärja.

Li Andersson skriver också att hon har besökt stugan. Jag läste någonstans att hennes stuga ligger i Österbotten och exempelvis en bilresa Åbo-Vasa-Åbo åsamkar 140 kilo koldioxidutsläpp per person.

I svenska konsumentverkets lista över hushållens årliga klimatutsläpp kommer bilbränsle på första plats:

  1. Fordonsbränsle

  2. Kött

  3. Kläder & skor

  4. Mejeriprodukter

  5. Bröd & spannmålsprodukter

  6. Restaurang, kafé & bar

  7. Flyg

  8. Frukt & grönsaker

  9. Buss, spårvagn & tunnelbana

  10. El

I min strävan att leva miljövänligt är biltransporterna mitt största dåliga samvete.

Vi bor långt ute på landet utan ändamålsenlig kollektivtrafik, vilket innebär att vi nästan dagligen kör med två bilar. För tillfället undersöker jag möjligheten att byta till elbil, detta tål dock kollas upp noggrannt för nyligen har jag stött på rapporter som visar att elbilar har större koldioxidavtryck än traditionella bilar. Den största orsaken är tydligen att batteritillverkningen förorsakar stora koldioxidutsläpp.

I min insändare berättade jag att vi har klimatkompenserat för våra flygresor. Det innebär att man betalar en extra avgift som går till projekt (främst i utvecklingsländer), som ska minska koldioxidutsläppen motsvarande flygresans utsläpp. Projekten kan t.ex. utgöra plantering av nya träd, så kallade kolsänkor, eller utbyten av mindre hållbara sätt att producera el eller värme till mer miljöanpassade alternativ som bidrar till minskade emissioner. Detta kan du göra exempelvis på klimatkompensera.se eller ilmastoapu.fi.

Vi har även kompenserat för familjens klimatpåverkan för ett helt år.

Sluta slänga mat!

I vårt välfärdssamhälle slängs enorma mängder mat, i Sverige hamnar 710.000 ton mat årligen i hushållens sopor. Det motsvarar ca 50 kilo koldioxidutsläpp per person. I min familj kastar vi så gott som aldrig bort käk. Rester utnyttjas nästa dag, fryses in eller så får katten smörja kråset. Vi har även börjat rädda matvaror som annars skulle slängas bort och handlar ofta på Matsmart. Matsmart har förresten i Finland hittills räddat 527 ton mat motsvarande 811 ton koldioxidutsläpp!

Bör tilläggas att min avsikt inte är att racka ner på Li Andersson. Ej heller att påstå att jag är felfri. Jag är ingen miljöexpert och lär mig hela tiden mer om människans klimatpåverkan och hur vi kan minska den. Om jag lyckas åstadkomma några kaffebordsdiskussioner som får deltagarna till eftertanke och ens en liten ökad medvetenhet om miljön så är jag tacksam.

Våra klimatutsläpp påverkas av många olika faktorer som behöver beaktas om vi ska minska på föroreningarna. Flyg är en av dem och självklart håller jag med om att vi bör fundera på hur människosläktet ska reducera flygtrafiken. Men det finns så mycket annat gemene man kan göra, såsom att begränsa köttkonsumtionen, välja närproducerat, köpa frukt och grönsaker enligt säsong samt handla kläder, kärl och möbler på loppis, sluta slänga mat… Vad är ditt bästa tips?

Katten kalasar på överbliven havregrynsgröt :-)

Katten kalasar på överbliven havregrynsgröt :-)