Intelligens är överskattat – denna egenskap är viktigare

Hög intelligenskvot har traditionellt varit ett föremål för beundran. Utan att ens reflektera över saken associerar nog de flesta av oss ett högt IQ med att ha det lätt för sig och nå framgång i livet.

Själv har jag aldrig scorat speciellt högt på IQ-tester. I mitt stilla sinne har jag varit ledsen över det och känt mig som en sämre människa, eftersom dessa tester ju mäter hur duglig man är som individ.

Fel, fel och åter fel!

Det är dags att kullkasta myten om att människor med hög intelligenskvot är bättre än andra!

IQ-tester mäter endast logisk och spatial begåvning (förmåga att föreställa sig längder, ytor och kroppar), men faktum är att det finns en uppsjö av andra intelligensfaktorer. Du kan vara begåvad till exempel språkligt, musikaliskt, kroppsligt eller socialt.

I arbetslivet är det emotionell intelligens (EQ) som är den viktigaste framgångsfaktorn, vilket jag skrev om i ett tidigare inlägg. I en jämförelse mellan 34 essentiella arbetslivsfärdigheter var EQ – inte IQ! – den färdighet som hade störst samband (58%) med framgång. Av toppresterande arbetstagare var 90% emotionellt begåvade och personer med högt EQ förtjänade hela 29.000 USD mer per år!

Blev du intresserad? :-D

Det fina i kråksången är vi alla kan lära oss emotionell intelligens och fortsätta utveckla egenskapen hela livet!

Som begrepp är emotionell intelligens rätt ungt. Det myntades 1990 av psykologiprofessorerna John D Mayer och Peter Salovey. De definierade EQ som förmågan att uppfatta sina känslor, att förstå vad de signalerar samt hur de påverkar andra. I begreppet ingår även att förstå och hantera andras känslor.

Att bli en EQ-mästare går inte över en natt, utan kräver en hel del övning. Det finns en mängd olika områden som du kan förbätta, man brukar dela upp emotionell intelligens i sjävkännedom, självkontroll, motivation, empati och social färdighet. Att träna sig i enbart en av dessa kategorier är redan det ett projekt som heter duga. Men låt dig inte nedslås, att träna upp sin känslomässiga förmåga är både roligt och givande! Börja till exempel så här:

1. Inse att alla är olika

En självklarhet, visst, men ändå glömmer vi bort det. Själv är jag till exempel en stor vän av förändring och gillar att det hela tiden händer saker. Den stora massan tycker emellertid att förändring är jobbigt och vill helst att allt ska vara som det alltid har varit. Detta är jag tvungen att påminna mig själv om gång på gång för att inte springa så fort i min jakt på förändring att alla andra inte hinner med.

2. Känn dina stressfaktorer

Vad är det som utlöser stress hos dig? Enligt undersökningar är stor arbetsbörda, störande kolleger och opålitlig teknik de tre största arbetsrelaterade stressfaktorerna. Fundera över vad som stressar dig mest på jobbet och vad du kan göra åt saken. Min största stressutlösare är när projekt inte framskrider i den takt jag önskar. Då får jag andas in och andas ut och tänka på att andra behöver mer tid för att analysera saker och ting, och tids nog är de mogna att ta nästa steg.

3. Låt andra skina

I början av min karriär hade jag stort behov av att stå i rampljuset. Efterhand insåg jag att det är mycket mer givande att hjälpa andra att vara stjärnor. Anspråkslöshet är en underbar egenskap. När du kan bidra till andras framgång utan att skrika högt om det utan klappa dig själv på axeln i all tysthet, då har du kommit långt!

4. Kommunicera bättre

Kommunikation är en av de svåraste sakerna som finns. Jag har sett konflikter uppstå och växa sig enorma enbart på grund av bristfällig kommunikation parterna emellan. Öva dig på att uttrycka dig så tydligt som möjligt i alla situationer. Det första du kan göra är att dra ner på antalet epostmeddelanden som du skickar, eftersom de är en av de största källorna till missförstånd i dagens arbetsliv. Ring i stället!

5. Var positiv

Detta kan inte upprepas tillräckligt; försök se det positiva i alla situationer. Även om du har varit med om en besvärlig händelse så finns det något bra i det hela om du tänker efter – en viktig lärdom kanske? Gnäll inte på jobbet för gnäll sprider sig som en löpeld. Även positivitet sprider sig så se till att du är den som smittar entusiasm och glädje.

Varför inte passa på att fundera över dessa saker under julledigheten och komma tillbaka till jobbet i januari som en emotionellt mer begåvad arbetstagare!

Bjud en kollega på kaffe mitt i julstressen - och bry dig!

Bjud en kollega på kaffe mitt i julstressen - och bry dig!