4 steg till en bättre team spirit

En fredagseftermiddag i december för många år sedan knackade jag på dåvarande chefens, VD:ns, dörr. Audiens beviljades och jag framförde mitt ärende, en angelägenhet som jag funderat på en tid. Efter en inledande argumentering kom jag till saken och föreslog att vi borde genomföra en personalundersökning.

Svaret kom rappt men vänligt: ”Det behövs inte. Jag vet redan att personalen mår bra.”

Han fortsatte leende:

“Jag har världens bästa mått på arbetstillfredsställelse.”

“100% av personalen deltar i företagets julfest ikväll, för tredje året i rad. För mig är det bevis på att alla trivs och mår bra i gruppen”, sade han glatt.

Jag tänkte fortsätta med att hävda att det ju alltid finns saker att förbättra och att man genom en personalenkät får bra tips på områden som kan utvecklas. Men chefen ansåg helt klart att denna diskussion var avslutad, så jag hejdade mig och nöjde mig med utgången av samtalet.

Efteråt har jag förstått hur insiktsfull han egentligen var. Vi hade faktiskt en sällsynt positiv laganda på den arbetsplatsen. Alla ställde upp för varandra, jobbade mot samma mål och hade enormt roligt tillsammans. Detta syntes även i resultatet, företaget blomstrade. Och i julfestdeltagandet :)

En väl fungerande grupp kan åstadkomma vad som helst.

Varje team, stort som litet, har sin egen gruppdynamik – må det så vara en arbetsplats, ett idrottslag eller en familj. När en grupp fungerar bra går allt som en dans, medan ett odynamiskt gäng kan få även de enklaste saker att gå käpprätt åt skogen. Om så är fallet, hur bär man sig åt för att förbättra team spiriten?

Detta är inte gjort i en handvändning, dock fullt möjligt med lite tålamod och några rättesnören. Jag har identifierat “de fyra S’n” som kritiska framgångsfaktorer:

1. Samhörighet

Att få känna samhörighet är en av de viktigaste källorna till tillfredsställelse i livet. Vi behöver alla erfara att vi tillhör någonting större. En gemenskap med likasinnade ger meningsfullhet för oss som individer. Fundera över exakt VAD som får teammedlemmarna att känna tillhörighet och vara stolta över sin arbetsgivare, sitt team eller sin förening. Hit hör till exempel gemensamma värderingar.

2. Sammanhållning

För att en grupp ska lyckas i sina målsättningar behövs en bra sammanhållning. Det innebär att ingen lämnas utanför, utan alla engageras. Var och ens kunskapsområde utnyttjas på bästa sätt och i bästa samförstånd. En bra sammanhållning föds av ambitiösa målsättningar att jobba mot, en öppen och konstant kommunikation samt en stark tro på teamets kapacitet. I grupper med stark sammanhållning finner man många nära vänskapsförhållanden – så var fallet på den arbetsplats jag nämnde ovan.

3. Samarbete

Samarbete uppstår av viljan att hjälpa varandra för att uppnå ett större syfte eller en målsättning. Ett fint samarbete kan verka vara en självklarhet för att skapa en stark teamkänsla. Ändå är det otroligt vanligt att gruppmedlemmar motarbetar varandra. Detta härstammar oftast från avundsjuka eller svag självkänsla. Identifiera orsaken till dåligt samarbete, och om möjligt lägg om pusslet så att det bildas nya konstillationer där teamwork kan grönska.

4. Stämning

Ha roligt!! Glädje föder mer glädje, vilket skapar framgång. Så är det bara. Satsa på teambuilding, julfester, andra roliga aktiviteter, skämt och skratt, och du ska se att team spiriten skjuter i höjden!

Lycka till!

Stämingen i topp på förra sommarens teambuilding aktivitet

Stämingen i topp på förra sommarens teambuilding aktivitet