När skrattade du på jobbet senast?

En kort nyhetsnotis i HBL fångade mitt intresse nyligen. "Arbetstagarna har svårt att få psykisk hjälp" löd rubriken. I notisen stod det att efterfrågan på mentalvårdstjänster inom företagshälsovården har stigit drastiskt de senaste åren. Stress och sömnproblem är de främsta anledningarna till det ökade behovet. Antalet företagspsykologer räcker inte till även om de hela tiden blir fler.  

Fundersam bläddrade jag vidare i samma tidning och hajade snart till igen, den här gången när jag kom till ledaren: "Glad hjärna ger goda resultat". Ledarskribenten berättade om en skola i Australien som har infört positiv pedagogik i verksamheten, dvs att man satsar på elevernas och klassernas styrkor istället för att fokusera på svagheterna. Resultatet är bättre prestationer men framförallt ett ökat mentalt välbefinnande.

Skribenten ponerar vad som skulle hända om positiv pedagogik infördes i arbetslivet. Skulle vi bli produktivare och effektivare? Själv tycker jag att en mycket viktigare fråga är: Skulle efterfrågan på mentalvårdstjänster minska? Dvs skulle vi må psykiskt bätte, stressa mindre och bli av med sömnproblem?

Jag är övertygad om att så är fallet!

För en vecka sedan deltog jag i en kickoff som min arbetsgivare ordnade. Eftersom jag studerar till mentaltränare vid sidan av arbetet, hade jag fått en speciell uppgift; jag skulle vara inspirationstalare. För det bör man ju ha på en kickoff! 

På agendan stod (som vanligt) strategi, affärsplan och tillväxtområden. Viktiga teman, som tyvärr avhandlades utan nåt större engagemang av åhörarna. Jag kände pressen växa ju längre eftermiddagen led. Skulle det vara möjligt att liva upp denna spända publik, bryta tystnaden och få kollegerna att öppna upp? 

Till slut var det bara min programpunkt kvar innan middagen. 

Laddad till tusen klev jag upp på scenen och gav järnet!

Långsamt men säkert slutade folk fippla på sina mobiltelefoner och paddar, och började lyssna. Jag bombarderade dem med positiv energi, glödande inspiration och humor i bästa stand up-stil. En timme senare hade gruppen genomgått en total förvandling! Ivriga diskussioner och glada skratt fyllde salen. 

Detta var bara ett litet exempel på vad man kan åstadkomma med positiv pedagogik!

Mental ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. De samhälleliga kostnaderna för att vårda personer med mentala problem uppgår till 900 miljoner euro årligen. Utgifterna för arbetsoförmögenhetspension på grund av psykisk ohälsa är nästan 670 miljoner euro. Det vore en oerhört lönsam investering att satsa på förebyggande vård!

Arbetsrelaterad mental ohälsa, såsom stress och sömnproblem, kan förebyggas med rätt enkla medel. Work-life balance, stresshantering och sömnskola till exempel. För att inte tala om grundläggande faktorer såsom motion och kost. Men framförallt, tror jag, genom att införa mer glädje och positivitet!

Hur ska det gå till i praktiken? Cheferna i organisationen blir de som får axla ansvaret. De har dock redan för mycket på sina bord och kanske inte har kapacitet att sprida solsken och munterhet varhelst de går fram… Dessutom tror jag att det behövs mer konkreta hjälpmedel.

Varför inte anställa en Chief Happiness Ofiicer (CHO)? 

I USA har det blivit populärt att utnämna CHO’s, dvs en person i ledningsgruppen som är ansvarig för arbetstagarnas mentala välbefinnande. Filosofin bakom fenomenet är att en glad medarbetare är en produktiv medarbetare – de facto 12% mer produktiv enligt en undersökning.

Ledarskribenten i HBL var alltså inne på helt rätt spår när hon skrev att en glad hjärna ger bättre resultat. Alla har rätt att ha ett arbete man trivs med. Det behöver inte vara en dans på rosor varje sekund, men man ska inte behöva löpa risk för att bli utbränd eller få sömnproblem. Det ska kännas roligt och meningsfullt att gå till jobbet!

Låt oss hjälpas åt att försöka införa positiv pedagogik i arbetslivet, och därmed minska sjukskrivningarna samt behovet av mentalvårdstjänster. Glada hjärnor ger inte bara goda resultat utan också ett bättre psykiskt välmående och  en ökad livskvalitet!

I full färd med att berätta för mina kolleger hur alla kan bidra till mer arbetsglädje på jobbet

I full färd med att berätta för mina kolleger hur alla kan bidra till mer arbetsglädje på jobbet