Så hjälper du dina barn till framgång i skolan – och livet!

Ledaren i torsdagens Hufvudstadsbladet gjorde mig mycket glad. Under rubriken “Våga misslyckas och lär dig!” skriver chefredaktör Susanna Ginman om ett mycket intressant forskningsprojekt i finländska skolor. Projektet baserar sig på psykologiprofessor Carol Dwecks teorier.

Själv blev jag bekant med Dwecks läror för drygt ett år sedan, då en kär vän gav mig boken “Mindset – du blir vad du tänker”. I boken beskriver Dweck sin forskning, genom vilken hon har kommit fram till att det finns två typer av människor – de som har ett statiskt och de som har ett dynamiskt tankesätt.

De som har ett statiskt förhållningssätt till livet anser att människans egenskaper är medfödda och oföränderliga. De som däremot är utrustade med ett dynamiskt förhållningssätt tror på att var och en kan utvecklas och förändras, och är dessutom villiga att anstränga sig för att lära sig nya saker.

Boken påverkade mig starkt.

Modstulen insåg jag att jag hela livet har gått omkring med ett statiskt tankesätt. Till all lycka varade modstulenheten inte länge. Dwecks bok gav hopp om att det går att förändra ett statiskt mindset till dynamiskt.

Boken gav mig ytterligare en tankeställare. Jag var tvungen att erkänna för mig själv att jag höll på att uppfostra mina barn till ett statiskt förhållningssättsätt. Ofta sa jag till dem “Så smart du är”, till exempel när de hade löst en svår matematikuppgift. Men ett dylikt beröm av barns intelligens leder till att de lätt invaggas i tron att de är genier som inte behöver anstränga sig, samt att de blir rädda för misslyckanden. Istället bör man betona inlärningen och säga saker som “Märker du så mycket du har gått framåt nu när du har ansträngt dig och lärt dig ett nytt räknesätt”.

Jag ändrade min uppfostringsteknik på studs.

Drygt ett år senare är jag otroligt tacksam för att boken korsade min väg. Att i ett års tid ha tillämpat Dwecks läror på mina barn har helt klart lyft deras självkänsla. De är inte längre lika rädda för misslyckanden, då de börjar förstå att bakslag hjälper dem att utvecklas. Dessutom orkar de anstränga sig mer för att lära sig nya saker.

Eftersom jag med egna ögon sett de goda resultaten av att skapa en atmosfär där lärande och utveckling uppmuntras gör det mig mycket glad att detta nu kommer att testas i finländska skolor! Jag önskar professor Kirsi Tirri enormt lycka till med projektet! Om allt går väl kommer vi att få se fler sporrade och motiverade finländska barn i framtiden.

Jag kan varmt rekommendera alla att bekanta sig med Carol Dwecks teorier! De väcker tankar -  såsom för mig för drygt ett år sedan

Jag kan varmt rekommendera alla att bekanta sig med Carol Dwecks teorier! De väcker tankar - såsom för mig för drygt ett år sedan